αυτοψία

Καταφθάνουμε στο σημείο του ατυχήματος μόλις μας δώσετε την εντολή. Φωτογραφίζουμε τα οχήματα και τον τόπο. Μετράμε αποστάσεις με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Κάνουμε αυτοπρόσωπη έρευνα και εξέταση των στοιχείων. Διερευνούμε και εξακριβώνουμε τα αίτια του ατυχήματος.

Photo by Jay Wennington on Unsplash