αυτοψία

Εκτίμηση Ζημιών και Βλαβών του ατυχήματος

Οι έμπειροι συνεργάτες μας εξετάζουν ενδελεχώς το όχημά σας, για να εξακριβώσουν το ύψος της ζημίας και να υπολογίσουν το κόστος επισκευής. Εκτιμούν την αξία του οχήματος και των αντικειμένων που βρίσκονταν μέσα σε αυτό προ του ατυχήματος. Συντάσσουν αναλυτική έκθεση ζημιών, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αδιάψευστο αποδεικτικό στοιχείο στο  δικαστήριο.