Υπηρεσίες

Έχετε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα;

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Εκτενής και εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος
 • Αυτοψία και φωτογράφιση στον τόπο του ατυχήματος
 • Μακροσκοπικός έλεγχος και φωτογράφιση των εμπλεκόμενων οχημάτων
 • Μετρήσεις με ειδικά όργανα και λογισμικά ψηφιακής αναπαράστασης
 • Έλεγχος και ερμηνεία διαγραμματικού δίσκου αναλογικού ταχογράφου
 • Σχεδιαστική κατεύθυνση πορείας και αναπαράσταση οχημάτων
 • Μελέτη δικογραφίας
 • Σχηματική αναπαράσταση ατυχήματος
 • Έκβαση συμπερασμάτων
 • Εκτίμηση ζημιών και βλαβών
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης
 • Παράσταση σε όλων των βαθμών τα δικαστήρια

Γιατί να μας προτιμήσετε;

Μετά την πολυετή διαδρομή μας στο συγκεκριμένο χώρο, τα αποτελέσματα της δουλειάς μας δίνουν σαφή εικόνα και παρέχουν αναλόγως υψηλές εγγυήσεις για την επαγγελματική μας επάρκεια και το επίπεδο της αποτελεσματικότητάς μας ως πραγματογνώμονες τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων και ως τεχνικοί σύμβουλοι.

 

Photo by Joseph Pearson on Unsplash